Çerez Aydınlatma Metni
 

1. Giriş 

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ve Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber (“Rehber”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla T. Garanti Bankası A.Ş. (“Garanti BBVA”)’ya ait www.paracardbonus.com.tr internet sitesini (“internet sitesi”) ziyaretiniz sırasında internet sitesi üzerinden işlenecek çerezler hakkında Kanun,Tebliğ, Rehber ile birlikte  mevzuata uygun bir biçimde ilgili kişi sıfatıyla sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Ayrıca işbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz bilgileri sizlere sunulmuştur. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak detaylı bilgiyi https://www.garantibbva.com.tr/dijital-bankacilik/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu linkinden erişebileceğinizi bilgilerinize sunarız.

İnternet sitesindeki çerezler yoluyla verileriniz internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilme amacıyla işlenmektedir.

2.  Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. 

Diğer bir tanıma göre ise çerezler, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır.

Bir çerez genellikle; alındığı internet sitesinin adını, çerezin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı) ve kendine özgü bir sayısal değeri içerir. Çerezler, tarayıcı oturumunuz sırasında veya internet sitemize yapacağınız bir sonraki ziyaretiniz için eylemlerinizi ve tercih ettiğiniz ayarları kaydeder. İnternet sitelerimizi tekrar ziyaret etmeniz halinde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilecektir. Bu sayede bilgisayarınız veya mobil cihazınız otomatik olarak yeniden tanınmaktadır ve örneğin tercih ettiğiniz ayarlar sizin kolaylığınız için otomatik olarak yüklenmektedir..

Ayrıca çerezler; hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek ve/veya gelecekte internet sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir.

Çerez Türleri Nelerdir?

Taraflarına göre çerezler:

Birinci Taraf Çerezleri: Kullanıcılarca oluşturularak internet sitesine konulan ve kontrolümüzde olan çerezleri ifade etmektedir.

Üçüncü Taraf Çerezleri: İşbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından oluşturulan ve yönetilen çerezler üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılmaktadır.

Oturum Çerezleri: Kullanıcıların sadece tarayıcıları açıkken mevcut olan ve tarayıcı kapanınca silinen çerez tipidir.

Kalıcı Çerezler: Kullanıcıların tarayıcısı kapandıktan sonra belirli bir sona erme tarihine kadar kalıcı olan çerez türüdür. Yeniden web sitesi ziyaret edildiğinde bu çerezler aktif olur ve aynı bilgisayardan yapılan ziyareti tespit edebilmek amacıyla kullanılır .

Kullanım amaçlarına göre çerezler 

a. Zorunlu ÇerezlerBu çerezler internet sitesinin doğru ve etkin çalışmasını sağlamak amaçlarıyla kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler kaldırılırsa veya engellenirse internet sitesi kısmen veya tamamen belli işlevlerini yitirebilir. 

b. İşlevsel ÇerezlerWeb sitesinde kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.  

c. Performans - Analitik Çerezlerİnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, ziyarete yönelik ölçüm yapmak, analiz etmek ve tahminde bulunmak ile bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek için kullanılabilmektedir. 

d. Reklam / Pazarlama ÇerezleriReklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanları saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi her durumda aynı reklamların sürekli tekrarlanmasının engellemesi, reklamların düzgün bir şekilde gösterilmesi sağlanabilmektedir. Bu çerezlerin kullanılmasındaki amaç kullanıcıya geliştirilmiş ve kişisel bir deneyim sunulabilmesidir.

Çerez Adı Çerez Açıklaması ve Kullanım Amacı Kategori Saklanma Süresi Sağlayıcısı Çerez Türü
__utmb Bu çerez, sitenizde bir kullanıcı oturumu kurmak ve devam ettirmek için kullanılır. Bir kullanıcı sitenizdeki bir sayfayı görüntülediğinde, Google Analytics kodu bu çerezi güncellemeye çalışır. Çerez bulamazsa yenisi yazılır ve yeni bir oturum kurulur. Analitik Çerezler 30 Dakika paracardbonus.com.tr Birinci taraf
__utmt_UA-114031569-1 Tanımlama bilgisi, javascript kitaplığı çalıştığında ve mevcut tanımlama bilgisi olmadığında oluşturulur. Çerez, veriler Google Analytics'e her gönderildiğinde güncellenir. Analitik Çerezler 10 Dakika paracardbonus.com.tr Birinci taraf
__utmz Bu çerez, ziyaretçinin sitenize ulaşmak için kullandığı yönlendirme türünü saklar. Sitedeki arama motoru trafiğini, reklam kampanyalarını ve sayfa gezinmesini hesaplamak için kullanılır. Analitik Çerezler 182 Gün paracardbonus.com.tr Birinci taraf
__utmc Bu çerez, bir ziyaretçinin bir siteden ayrıldığı tam anın zaman damgasını almak için kullanılır. Analitik Çerezler Oturum çerezi paracardbonus.com.tr Birinci taraf
__utma Bu çerez, sitenizin benzersiz ziyaretçilerini belirlemek için kullanılır ve her sayfa görünümünde güncellenir. Kalıcı bir çerezdir. Analitik Çerezler 2 Yıl paracardbonus.com.tr Birinci taraf
__RequestVerificationToken Siteler Arası İstek Sahteciliği olarak bilinen bir web sitesine yetkisiz içerik gönderilmesini durdurmak için tasarlanmıştır. Gerekli Çerezler Oturum çerezi paracardbonus.com.tr Birinci taraf
AffinityCookie Net_SessionId, sunucudaki kullanıcı oturumunu tanımlamak için kullanılan bir çerezdir. Oturum, sunucu üzerinde http istekleri arasında veri depolamak için kullanılabilecek bir alandır. Gerekli Çerezler Oturum çerezi paracardbonus.com.tr Birinci taraf
AspxAutoDetectCookieSupport Bu çerez, planlama sorumluluk reddini kabul ettiğinizde, Planlama Uygulamaları sistemimiz tarafından kullanılan geçici tanımlama bilgisini sağlar. Gerekli Çerezler Oturum çerezi paracardbonus.com.tr Birinci taraf
BlueStripe.PVN Uygulama sunucuları ekibinin kullandığı performance monitoring tool'unun eklediği bir cookie'dir. Gerekli Çerezler Oturum çerezi milesandsmilesgarantibbva.com Birinci taraf

3. Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

4. Çerez Ayarlarınızı Düzenleme

Sitemize ilk defa girdiğinizde karşınıza çıkan Çerez Yönetim Platformu vasıtası ile çerez tercihlerinizi kaydedebilirsiniz.  Çerez Yönetim Platformu’na erişmek ve çerez tercihlerinizi düzenlemek için lütfen tıklayın.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamında aşağıda listeli haklara sahiptirler:

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre oluşturulmuş https://www.garantibbva.com.tr/dijital-bankacilik/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu linkinde yer alan “ VII. Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı “ altında yer alan yöntemler doğrultusunda taleplerinizi bize iletebilirsiniz.